Đèn chiếu sáng PLML 575SE – PROEL

anh_sang_1_

Chi tiết:

Có 16 kênh
2 dĩa màu
2 dĩa bông

 • Công suất    230V 50Hz – 120V 60Hz
 • Lamp type  :   HSR575 GX 9.5 Osram
 • Lamp code  :   PLLPHSR575
 • Effects  :   0-100%
 • Pan angle  :   530   °
 • Tilt angle  :   280   °
 • kênh DMX   :   16
 • Controls  :   DMX 512
 • Protection rating  :   IP20
 • Fuse  :   5   A
 • Trọng lượng (W x H x D)  :   467x563x362 mm
 • Kích thước   :   33   kg(72.765lb )
 • Technical notes  :   Encoder