Đèn chiếu sáng PLML 575SCN – PROEL

den_san_khau_1_

Chi tiết:

Có 8 kênh
1 dĩa màu
1 dĩa bông

 • công suất  :   230V 50Hz – 120V 60Hz
 • Lamp type  :   HMI 575GS
 • Lamp code  :   PLLPHMI575GS
 • hiệu ứng :   Dimmer 0-100%, Black-out, Strobe 1-7 flashes/second, 3-facet rotating prism, Focus.
 • Pan angle  :   540   °
 • Tilt angle  :   280   °
 • kênh DMX   :   10
 • điều khiển :   DMX 512
 • Fuse  :   5   A
 • kích thướt (W x H x D)  :   467x563x362 mm
 • trọng lượng :   27   kg(59.535lb )