Trần nhôm cài C-shaped Ceiling

cshaped[1]

Trần nhôm cài C-shaped Ceiling

Chi tiết:

Dòng hàng: hàng Việt Nam chất lượng cao

Chất liệu: Màng nhôm

Trần nhôm tiêu âm Remak C-shaped Ceiling dạng thanh chữ C có chiều dài tối đa lên đến 6m bề mặt đục lỗ tiêu âm có tác dụng tiêu âm hội trường chống ồn, gồm các tấm bản phẳng ghép kín khít với nhau và được phân biệt bởi các cạnh vạt của chúng.